Trạm trụ hợp bộ máy biến áp 560KVA và 400KVA

Mô tả sản phẩm:

Trạm trụ hợp bộ máy biến áp 560KVA và 400KVA, chứa RMU BAtel Thổ Nhĩ Kỳ